Siirry tuotetietoihin
1 / 3

Anti vlek - impregneer middel voor graniet


LET OP dit impregneer middel hebben wij niet op voorraad staan en is enkel bedoeld om mee te bestellen bij keuken elementen.

Sopro anti-vlek impregneermiddel geeft een langdurige bescherming tegen olie, vet en watervlekken op onze granieten keukenbladen.

  • Gemakkelijk zelf aan te brengen
  • Langdurige bescherming tegen olie, vet en watervlekken
  • Minimaal kleurverschil na aanbrengen
  • UV-bestendig

Gebruiksaanwijzing

Dun en gelijkmatig aanbrengen met een verf-schuimroller. Enig overtollig middel niet in laten drogen maar afnemen met een droge katoenen doek en na 15 minuten herhalen. vervolgens circa 24 uur laten drogen voor optimale werking en circa 48 uur niet met vocht afnemen.

 1 flacon á 1 liter = ca. 10 tot 15 m2 oppervlak en ca. 3 jaar afstotend

 Type aanduiding: SOPRO NFS 704.

 Kleine lettertjes en veiligheid

- Bevat organische oplosmiddelen

- Niet in het afwaswater laten liggen 

- De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijk blik en is recyclebaar. Schone, lege verpakkingen kunnen via afvalverwerkingssystemen verwijderd worden. Product resten vallen onder speciaal afval. WGK 1 conform VwVwS van 17.5.99.

Kenmerking conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

GHS02, GHS07, GHS08
Signaalwoord: Gevaar
Bevat koolwaterstof, C9-C11, n-alkane, iso-alkane, cyclische verbindingen, < 2 % aromaten, n-butylacetaat; alkane,
C11-C15-Iso.
Gevarenaanduidingen: H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsrichtlijnen: 

- P102 Buiten het bereik van kinderen houden;

- P210 Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken; 

- P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen. 

- P331 GEEN braken opwekken; 

- P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen;

- P405 Achter slot bewaren;

- P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

 

 

Normaalihinta €69,95
Normaalihinta Myyntihinta €69,95
Alennusmyynti Loppuunmyyty
Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

JOIN OUR INSPIRATION CHANNEL AND FOLLOW US ON OUR SOCIAL MEDIA

JOIN & FOLLOW SOBER STOER & MIJ